Skip to content

Java Sugar Archive
Papers

MSS 0106

For background information see: Narratives of colonialism : sugar, Java, and the Dutch / G. Roger Knight. Huntington, N.Y. : Nova Science Publishers, 2000. RC 338.17361 K69n

Contents

Note: Listing supplied by the donor. Both the list and contents are written in Javanese. There may be some discrepancies between the list and the boxes.

Box 1: Banten

 • Algemeen Jaarlijksch verslag van den Staat der Residentie Bantam over 1840.
 • Regeling der Heerendiensten in de Residentie Bantam.
 • Algemeen Kultuur verslag over 1840.
 • Residentie Batam: Algemeen verslag over het jaar 1865. Eerste afdeeling Algemien Bestuur
 • Politiek Verslag van de Residentie Bantam over het jaar 1865.
 • Nota over de (word) van Kappij in de Residentie Bantam.
 • Jerang, den 30 Maart 1836.
 • Jerang, den 31 Augustus (year)
 • Residentie Bantam: Algemeen Verslag over het jaar 1860. Eerste Afdeeling Algemeen Bestuur A.
 • Buiten*ory, den 31 Augustus 1839. Inspectie-berigt over de Residentie Bantam gedaan in de maanden Mei, Junij en Juij 1839. Koffij Kultuur.
 • Jerang, den 31 Meij, 18(36).

Box 2: Kedu

 • Algemeene Verslag van de Residentie ka (word) over den Jare 1849. Eerste afdeeling. A Algemeen Bestuure.
 • **eede gedeetke der Eerste Afdeeling.
 • Landbo*n (word) kultuur.
 • Verslag van de gehoudene Inspectie betrekkelijk de Suiker Kultuur in de Residentie Kadoe.
 • Cultuur Veralg, Residentie Kadoe, Jaar 1856, Rijst cultuur en tweede gewasfen Bijlage ** 5.
 • Kultuure-verslag der Residentie Kadoe 18*6. Koffijkultuur.
 • Verslag der Koffijkultuur in de afdeeling Probolingge over het jaar 1866.
 • Residentie Kadu, Jaar 1867, Geheim Politiek Verslag, Algemeen Stadt van **st en teiredenheid.
 • Afdeeling *agelang Kultuur verslag over 1858. Koffijkultuur Gronden
 • Verslag van de Jekradene Inspectie betrekkelijk de Rijst Kultuur in de Residentie Kadoe. 1839.
 • Nota op het door den Inspectie Vitalis enge diend Verslag over de (word) (word) in de Residentie Kadoe.
 • Nota van  ***erkingen ten aanzien der Heeren “diensten” in de Residentie Kadoe, volgend eene, in **olging van Gou vern**** (word) van 10 April 1856 no. 4, plaats gehad **ende *egeling.
 • Algemeen Jaarlijks Verslag Kedu 1856.
 • Cultuur verslag der affdeeling Dj*tties over het jaar 1858.
 • Kultuursverslag *** afdeeling Hazelang over 1966. Koffij Kultuur.
 • Indigo Kultuur Bijlagen III (prob. 1854)
 • Kultuur Verslag der Residentie Kadoe, over den Jare 1854. Koffijkultuur, Bijlagen I en II.
 • Residentie Kadoe, Jaar 1857, Geheim Politiek Verslag.
 • Kultuur Verslag, Residentie Kadoe, Jaar 1861, Koffij Kultuur, Bijlagen * I, II, III.
 • Transportiniddelen (1836)
 • Residentie Kadoe, Jaar 1865, Geheim Politiek Verslag.
 • Algemeen Verslag 1831 Eerste afdeeling. A. Algemeen Bestuur.
 • Kadoe (1832) Grenzen.
 • [Prices] Residentie Kadu.
 • Transportmidderen (1834).
 • (word) verslag der afdeeling Prapak over het jaar 1853. Koffij kultuur.
 • Nota betreffende den Toestand van de Residentie Kedoe, zoo als de ondergeteekende dien bij zijne optreding heeft gevonden.

Box 3: Banyuwangi

 • HW Annual Reports Banyuwangi (manilla folder)
 • Algemeen verslag der Residentie Banjoewangie Dienstjaar 1867.
 • Algemeen verslag der Residentie Banjoewangies Dienstjaar 1870 Eerste afdeeling.
 • Politiek verslag der Residentie Banjoewangies over het Jaar 1870.
 • Politiek verslag der Idsis tent Residentie Banjoewangie over het Jaar 1865.
 • Algemeen Verslag der Residentie Banjoemaas over het Jaar 1846.
 • Algemeen Verslag van de as**tant Residentie Banjoewangi dienstjaar 1862,
 • Rapport van den Staat en gesteldheid van het Landschap Banjoewangie met de daarin gevonden wordende negorijen en dorpen, item, velden, bevolking enz enz zodaanig als het een en ander bevonden is bij de daar van gedaanen opneem, 1813.
 • Politiek verslag asfistent Residentie Banjoewangie over het Jaar 1857.
 • Geheim, Politiek Verslag der (word) Residentie Banjoewangi over het jaar 1859.
 • Algemeen verslag van de asfistent Residentie Banjoewangie, Dienstjaar 1853.
 • Algemeen verslag de Adsistent Residentie Banjoewangie, Dienst Jaar 1850.

Box 4: Banyumas

 • Algemeen Verslag der Residentie Banjoemaas over 1834.
 • Verslag betrekkelijk de (word) kultuur in de Residentie Banjoemaas. (1837)
 • Nota ophet verslag van den Inspecte** der (word) Buijskes betrekkelij de Suiker kultuur in de Residentie Banjoemaas (words) (1838)
 • Residentie Banjoemaas, algemeen Verslag der kultures over het Jaar 1838.
 • Algemeen Verslag der Residentie Banjoemaas over het jaar 1854.
 • Algemeen Verslag der Residentie Banjoemaas over 1850.
 • Residentie Banjoemaas, Algemeen verslag over het jaar 1844 als een ver volg op het verslag van het jaar 1840 ingezonden den 15 April 1841.
 • Samarang den 17 Maart 1833, Rapport aan zijne Excellencie den Luitenant General Gouverneur General over Nederlandsch Indie, over de Koffij en Indigo kultures in de Residentie Banjoemaas.
 • Algemeen Verslag over Banjoemaas, 20 Sept. 1830.

Box 5: Banyumas

 • Folder: HW Annual Reports, etc. Banyumas.
 • 1830 Verslag van de opnaml van de Noord Westelijk landen van Banjoemaas en de Denjo (word).
 • Kaneel kultuur, Residentie Banjormaas. Algemeen Verslag der kulturis over het Jaar 1838.
 • Algemeen Verslag der Residentie Banjoemaas over 183(8 or 0). Eerste Afdeeling.
 • Administratief verslag Residentie Banjoemaas, 1836.
 • Beknopt verslag van den Staat en vootgang der kultures van Producten in de Residentie Banjoemaas over het Jaar 1836.
 • Administratief verslag der residentie Banjoemaas over het jaar 1868.
 • Politiek Verslag der Residentie Banjoemaas over het Jaar 1866.
 • Politiek Verslag der Residentie Banjoemaas over het Jaar 1864.
 • Politiek Verslag der Residentie Banjoemaas over het Jaar 1855.
 • Algemeen Verslag over het Jaar 1840. Residentie Banjoemaas.
 • Politiek Verslag der Residentie Banjoemaas over het Jaar 1858.

Box 6: Banyumas

 • Algemeen Verslag der Residentie Banjoemaas over het Jaar 1848.
 • Algemeen verslag der Kultures over het Jaar 1838. Residentie Banjoemaas.
 • Politiek Verslag der Residentie Banjoemaas over het jaar 1869.
 • Politiek Verslag der Residentie Banjoemaas over het Jaar 1861.
 • Residentie Banjoemaas. Algemeen Nota (word) het Verslag der Kultures over het Jaar 18?8.
 • Residentie Banjoemaas. Algemeen Verslag der kultures over het Jaar 1838. Koffij kultuur.
 • Residentie Banjoemaas. Algemeen Verslag der kultures over het Jaar 1838. Heeren Diensten.
 • (word) Geneeskundig verslag van Banjoemaas. Afdeelingen Banjoemaas (word) (word) & (word) over het jaar 1850.
 • Thee kultuur. Residentie Banjoemaas. Algemeen Versalg der kultures, over het Jaar 1838.
 • Indigo kultuur. Residentie Banjoemaas. Algemeen verslag der kultures over het Jaar 1838.
 • Suiker kultuur. Resientie Banjoemaas. Algemeen verslag der Kultures over het Jaar 1838.

Box 7: Besuki

 • 1838. Algemeen Verslag der Residentie Besuki. (not front page – marked as AJV Besuki 1838; AD, Besuki 3 ANJ)
 • Residentie Bezoekie, Algemeen Verslag over 1853. Eesrte Afdeeling.
 • Algemeen Verslag der Residentie Bezoekie over het Jaar 1867.
 • Politiek Verslag der Residentie Bezoekie over het jaar 1876.
 • Residentie Bezoekie Politiek Verslag over het Jaar 1855.
 • Residentie Bezoekie, Politiek Verslag over 1860.
 • Residentie Bezoekie. Algemeen Verslag over het Jaar 1849.
 • Residentie Bezoekie. Algemeen Verslag over het Jaar 1867. Eerste Afdeeling.
 • Residentie Bezoekie. Algemeen Verslag over 1857. Eerste Afdeeling.
 • Residentie Bezoekie. Algemeen Verslag over het Jaar 1830. eerste Afdeeling.
 • Algemeen Verslag der Residentie Bezoekie over het Jaar 1839. (not front page – marked as AJV Besuki 1839; AD Besuki 4, ANJ)
 • No. 29 Gedschrevenopt** Zegels als een van teen en een van Zes G******. Contract.
 • Typrewritten summary followed by photocopy of archive. Marked AD, ANJ: Besuki 2A.

Box 8: Bangelen

 • Algemeene Opgaven. (hand-marked: Statistiek der Residentie Bangelan 1857)
 • Bangelen (hand-marked: Statistiek van Bangelen 1840)
 • Algemeen Verslag der Residentie Bangelen over het Jaar 1833.
 • Algemeen Verslag der Residentie Bangelen over het Jaar 1854. Eerste Afdeeling Algemeen Bestuur.
 • Algemeen Verslag der Residentie Bangelen over het Jaar 1860.
 • Residentie Bangelen, Afdeeling Ambal, Inlandsche Kulturess. (no year)
 • Algemeen verslag der Residentie Bangelen over 1865. Eerste afdeeling. Eerste gedeelte.
 • Algemeen Verslag van de Residentie Bangelen over den jare 1840. Eerste Afdeeling.
 • Politiek Verslag. Residentie Bangelen. Jaar 1860.
 • Nota over de Indigo Kultuur in de Residentie Bangelen. 1832.
 • Residentie Bangalen. (1832)
 • Nota betreffende den (word) der residentie Bangelen zo?als die voor den Resident A. Fitz Verplocgh bij zijne (word) in September 1868 geronden is.
 • Algemeen verslag der Residentie Bangelen over 1870. Eerste afdeeling.
 • Generale Staat der landrenten ven de Provincie Begaleen, aanteenende hetgend de Vorsten, Hofgrooten en Beambten van de beide Hoven daarvan getrokken hebben, en het bedragen dat dezelven, aan het Gouvernement ?ullen opbrengen.
 • Bagelen (hand-marked: Statistiek van Bangelen 1840)

Box 9: Bangelen

 • Folder: HW Annual Reports, etc. Bangelen.
 • Algemeen verslag der Residentie Banglen over den Jare 1845.
 • Algemeen Verslag van de Residentie Bangelen over het Jaar 1836.
 • Algemeen verslag van de Residentie Bangelen over den jare 1838. Eerste Afdeeling. Algemeen bestuur.
 • Algemeen administratief verslag der Residentie Bangelen over 1834, opge????kt (word) Bestuit van den Directeur Generaal van Financien (word) 10 Julij 1835.
 • Algemeen Verslag van de Residentie Bangelen, over het Jaar 1835.
 • Residentie Bangelen. Verslag van den Resident (word) gelegenheid der Inspectiereid van den Gouveneur Generaal in de maan Julij 1838.
 • Politiek Verslag van de Residentie Bangelen over het Jaar 1858.
 • Politiek Verslag der Residentie Bangelen over het jaar 1866.
 • Politiek-verslag der Residentie Bangelen over 1870.
 • Verslag van de door (word) gedand Inspectie betrekkelijk de Koffij kultuur in de Residentie Bagelen (1838)
 • Algemeen Verslag der Residentie Bagelen over het Jaar 1850. Eerste afdeeling.
 • Extract uit het Deregister van den Residentie van Kadoe belast met het civiel gelag in Bagelen (17/18 Julij 1830).
 • Instructive Memorie voor de Opname der Velden en der Bevoling in de Residentien Bagelen en Banjoemaas. April 1831.

Box 10: Pasuruan

 • Uittreksel uit het rapport van den stand der suiker kultuur in de Residentie Pasperoean / opname Julij 1863.
 • Pasoecocan, den 4 April 1866. (no title)
 • Algemeen opmerk?r-gen betrekkelijk het bestaan en de mogelijkheid der (word) arbeid, bij ??der in de Residentie Pasoeroesran (1858)
 • Residentie (word) Regent??hap Pasoeroenan Der ?tre?t R?tta. Publicke ?erken da?rstelling eener (word) aan de ri-??ior te Pasoeroenan. 1858.
 • Residentie en Regentschap Pasoeroeman, District Kottas Gouvernemente Gakhu???? Opstapelen en ?adein van (word). 1858.
 • Residentie (word) Regent???op Pasoeroe?ran, District Kotta, Fabrick Sare Redjo, Eigenaar Han Swichin, Aanplant 150 bouno de wegen en goten onder den aanoplant begrepen.
 • Residentie en Regent schap Paroeroewan District Kraten Fabrick ?akatra Oost ((word)). Eigenaar ?? (word) Aaroplant (word) (word)…….
 • Residentie en Regentschap Pasoeroe?an District (word) ??brick de Onder?eming (ree??rit) Eigenaar hoboken en zo??r te Rotterdam, Administrateur de Steurs. Aanplant 425 bound de ??gen en goten ander den aanplant begrepen. (20 Junij 1858)
 • Residentie en Regent schap Pasoeroesran District Kebon Pjandie Fabrick de Goede Hoop (Pengkol) Eigenaar J H van Oven. Aanplant 245 (word) de wegen en goten ander den aanplant begrepen. (30 Junij 1858)
 • Residentie en Regent schap Pasoeroe??uan District Kebom Pjandi Fabrick Gajam Eigenaar D Slaclennan Administrateur van ?imburg Brou???tevens ¼ aandec?houder. Aanplant 423 (word) ?egen en goten onder den aanplant begrepen. 30 Junij 1858
 • Residentie Pasoeroe?an District ??angkat Fabrick Kloerah?an Eigenaar E?en Wiederhold Administrateur Suejek Aanplant 368 (word) de ?egen en goten onder den aanplant begrepen. 30 Junij 1858.
 • Residentie Pasoeroe?an District Redjasn, Fabrick Ka??isredja (Raket) Eigenaar Erven (word) Peng Ing Adminstrateur Han snihen. Aanplant 300 (word) ?egen en goten buiten de aanplant.1 Julij 1858.
 • Residentie Pasoeroe?an District Redjafa Fabrick Soeka Redjo (Soeklang) Eigenaar Zla??s??ker. Aanplant 300 (word) ?egen en goten onder den aanplant begrepen. 1 Julij 1858.
 • Residentie Pasoeroe?an District Win?ngngan Fabrick Bekasfi Oost Eigenaar Hoboken en Zonen Administrateur Aloddorman. Aanplant 292 Bbou?s ?regonen goten onder den aanplant begrepen.
 • Residentie Pasoeroe?an District Grati en (word) Fabrick Dankbaarheid (Grati) Eigenaar Han Binin Administateur (word) Brangki Aanplant 294 (word) ?egen en goten en den aanplant begrepen.
 • Residentie Pasoeroe?an District Pa??ong Fabrick Wono Redje Eigenaar Wedu?? De Groot Assistent Resident Koelman en Pessot (word) laatst genoemde Aanplant 423 (word) wegen en goten onder den aanplant begrepen.
 • Residentie Pasoeroe?an Regentschap Malang District (word) Pelmolen Pesiser Koffij producten op (word) in den omtrek Eigenaar Erven van Ploten, Administrateur Pool.
 • Residentie Pasoeroe?an Regentschap Malang District Sengoeroe en Gondangr?ege ?abaks ?tablessement te Kend?? Paj?ak contract (word) aanplant beginnende (word) 1839 tol 1859. Eeigenaar A Salm, Administrateur Graaf van Limburg (word).
 • Residentie Pasoeroe?an Regentschap Malang, District Gendang Legi Woiste gronden Pannak wangi 500 bunder? = 100 (word) Eigenaar A Salm Administrateur De Munnick.
 • Residentie Pasoeroe?an Regentschap Malang, District Pakkis, Contract woeste gronden Genitre Eigneaar I. P. Mentel en I. G. Mentel.
 • Residentie Pasoeroe?an Regentschap Bangel District Pandahan Fabrick Ardi Redjo alias Koeti, Eigenaar Oei Hokking en Oei Hokkin. Administrateur de enstgenoemde. Aanplant 353 (word) wegen en goten (word) den aanplant.
 • Residentie Pasoeroe?an Regentschap Bangel District Gempol Fabrick bedjosari alias ?alon, Eigenaar Maelennan ?ebret, (word) en van (word) de laatste administrateur Annplant 471 (word) wegen en goten in den aanplant begrepen.
 • Residentie Pasoeroe?an Regentschap Gempol, Fabrick Wangon Redjo alias Djapannan. Kwikingki (word) anhioe, Kwik Kongsioe, Kwik Kengbo. Administateur eerstge?oemde. Aanplant 407 (word) wegen en goten biunen de aanplant.
 • Residentie Pasoeroe?an Regentschap Bangil District Gempeng Fabrick ?oso Welangen alias Kali Pelok. Eigenaar de erven Hansoekim. Administrateur Oei Hokking. Aanplant 307 (word) wegen en goten (word) den aanplant.
 • Residentie Pasoeroe?an Regentschap Bangil District Kotta, Fabrick de Hoop alias Hersikkan. Eigenaar Geltaij en Goedk??p. Administrateur Eerst genoemde. Aanplant 433 (word) wegen en goten (word) den aanplant.
 • Rapport van de gehoude Inspectie der werkzaamkeden van de kultures in de Residentie Pasoeroehan omtrent de Resultaten der Jaren 1834 en 1835.
 • Gezonden aan de Kontroleur van Bangil met aanschrij?ing om naau? Keurig onderzoek te doen en te dienen van berigt Considerati?? en Ad??is. (1839).
 • Koffij Kultuur. (hand-marked: KV Pasuruan 1866)
 • Nota omtrent de aangolegenhoden en hoedasngheid ??der Koffij en de Residentie Pasoeroeivan. Opnsme in Julij 1855.
 • Nota omtrent de aangolegenhoden der Suikker Kultuur in de Residentie Passeroean. Opname Julij 1863.
 • Verslag btreffende de Suikkerkultuur in de afdeeling Kotta Pasoeroean over het jaar 1863.
 • Residentie Paoeroean Afdeeling Malang. Jaarlijksch Algemeen Verslag van 1847.
 • Contract voor en van urge het Gouvernement van Nederlandsch Indie, ingevolge Resolutie der Indische Regiering de dato 28 September 1832. No. 4. Aangegaan en gesloten door den Resident van Passarouang Contractant ter Eenri en Cornelius Horgius Rupertus ?ijnmalen Secretaris der Residentie Passarouang met ?ang van Assistent Resident dan Uin ingevolge bouengemelde Resolutie een verlof uit ‘Slands dienst is verlund, woonachtig te Passarouang. Contractant ter andere Zijde wegens de oprigting van een suikkerfabrick en den aanmaak en levering van Suiker aan het Gouvernement.
 • Contract onder (word) Goodkiu?ingran Zijne Excellentie (word) Gouverneur Generaal over nederlandsch Indie aangegaan en gesloten ?oorde?. President van Passanang voor en van (word) het Gouvernement van nederlandsch Indie ter (word) en  den Chinees Thee-Keeloo, handelaar woonaahti? te Gempol, onder Bangil, ter andere Zijde, wegen de levering van Les honder? Oikols suiker aan het Gouvernement.
 • Contract voor en van weg het Gouvernement van Nederlandsch Indie, ingevolge Resolatie der Indische Regeering de dato 29 January 1831 No. 19 aangegaan en gesloten door den ??dienst van Passarauary ter eenre; en Donald MacLennan, koopman, woonastig te Passarauang ter ander zijde wegens den aanmaak en levering van Suiker aan het Gouvernement.
 • Staat der Bevolking in de Afdeeling Bangil op Ultimo December 1836. (hand-marked: Algemeen Verslag van den Staat der afdeeling Bangil in de Residentie Pasoeroeang over het jaar 1836).
 • Staat van de Bevolking. Algemeen verslag 1844. Residentie Pasoeroewan.
 • Staat van de plaats gehad hebbende ta?atie der Suikerrietvelden, aangeplant in den Jare 1836 voor den oogst van 1837. Passoeroewan, 13 Januarij 1838.
 • Staat van de plaats gehad Kebbende layatie der Suikerriet velden aangeplant in den Jare 1837 voor den oogst van 1838. Passoeroewan, 15 December 1838.
 • Vervolg op het rapport der gehoudene inspectie der (word) in de Residentie Passaroehan, in de opgeleverde Reseeltalen over de jaren 1834 en 1835.
 • (hand-marked) Statistieken der Residentie Pasoeroean 1866.
 • (hand-marked) Statistieken der Residentie Pasoeroean 1864.
 • (hand-marked) Statistieken der Residentie Pasoeroean 1865.
 • (hand-marked) Statistieken der Residentie Pasoeroean 1863.
 • (hand-marked) Statistieken der Residentie Pasoeroean 1867.
 • (hand-marked) Statistieken der Residentie Pasoeroean 1862.
 • (hand-marked) Statistieken der Residentie Pasoeroean 1861.
 • Aanlooming van de Uitkomsten der Suikerkultuur over het Jaar 1860 in de Residentie Pasoeroean.
 • Waaroan degelijks zijn uitgekomen. (hand-marked: Residentie Pasoeroean Kultuu Verslag 1860. Staat letter C van de regeling en verdeling den Heerendiensten over 1860.)
 • (hand-marked) Residentie Pasoeroean Kultuur Verslag 1860.
 • (hand-marked) Residentie Pasoeroean Kultuur Verslag over het jaar 1867.

Box 11: Karawang

 • Algemeen Verslag der Afdeeling Krawang over 1840. Eerste Afdeeling. Algemeen Bestuur.
 • Politiek Verslag Krawang 1862 (not front page, title hand-marked)
 • Politiek Verslag der Assistant Residentie Krawang over het jaar 1860.
 • Nota betrekkelij>> een trestand van het gewest Krawang van aanleiding der Kabinets misfine zg ?baart 1868 No. 48.
 • Algemeen Verslag over de Afdeeling Krawang 1842. Eerste Afdeeling. Algemeen Bestuur.
 • Algegmeen verslag can de Assistant Residentie Krawang over het Jaar 1853. Eerste Afdeeling.
 • Algemeen Verslag van de Assistant Residentie Krawang over het jaar 1850. Eerste Afdeeling.
 • Politiek Verslag der Assistant Residentie Krawang van 1863.
 • Algemeen Verslag der Afdeeling Krawang over 1839. Eerste Afdeeling. Algemeen Bestuur.
 • Algemeen Verslag der Residentie Krawang over het jaar 1868.
 • Politiek Verslag der Assistent Residentie Krawang over 1865.
 • Politiek Verslag der Residentie Krawang over 1869.

Box 12: Karawang

 • Algemeen Verslag der Assistant  Residentie Krawang over het jaar 1847. Eerste Afdeeling.
 • Folder: HW Annual Reports, etc. Krawang.
 • Assistent (word) Krawang Dienst Jaar 1829.
 • Algemeen verslag der afdeeling krawang over 1835. Bij res……. Eerste Afdeeling. Algemeen Bestuur.
 • Verslag vanden i?wendigen staat en gesteldheid, der adsistent Residentie krawang, opgemaakt ingevolge habinets misfive vant Lijne Excelentie Gouveneur Generaal van Nederlandsch Indie (word) 5 Julij 1836. no. 30. Staat der bevolking en derze?ve geest, Zoomede Staat der Politie en Statt van gezondheit.
 • Verslag der kultures in de assistent Residentie Krawang over 1836, opgemaakt ingevolge misfive  van den Wire?teur over de kultures ?? 31 December 1835, No. 2822.
 • Nota (word) den sta?d der konseel kultuurs in de afdeeling Krawang.
 • Verslag wegend de Thee Kultuur in de Adsistent Residentie Krawang Afdeeling Wana?asfa, over het jaar 1836.
 • Algemeene opgaven. Oorsprong en beteekenis van den naam der Residentie: Krawang, beteekendietdvolgaten, dragende de hook? van Krawang van ond?dien naam, als uit (word) wordende het aanzien hee?? Van veelgaten te hebben. (hand-marked: Statistiek den Assistent Residentie Krawang 1836)
 • Algemeen Verslag der Adsistent Residentie Krawang over het Jaar 1862. Eerste Afdeeling. Algemeen Bestuur.
 • Algemeen Verslag der Assistent Residentie Krawang over het jaar 1857. Eerste Afdeeling. Algemeen Bestuur.
 • Politiek verslag der Assistent Residentier Krawang over het jaar 1855.
 • Residentie Krawang 1832.
 • Algemeen Verslag der Afdeeling Krawang over het Jaar 1845. Eerste Afdeeling.
 • Residentie Krawang. Conduite Staat 1837.

Box 13: Jepara

 • Folder: HW Annual Reports Japara
 • Algemeen Jaarlijksch Verslag over den jare 1834. Residentie Japara.
 • Algemeen Verslag van de Residentie Japare Eerste Afdeeling. Algemeen Bestuur. (1836)
 • Rapport behoffende de Suikerkultuur in de Residentie Japara. Inspectie, ingevolge de Felegrsfische last, gev?ng van den Directie der Kultures gedagte?kend, 10 Junij 1863. No. 2083 2/20
 • Residentie Japara 1856. Beknopt verslag behoorende bij de aanlooming der Rijslkultuur en ?weede Gewassen.
 • (hand-marked: Politiek Verslag 1865 Jepara). Hungetal is slee?ls gering, (word) gedragen (word) en rustig.
 • Algemeen Jaarlijks Verslag over 1830. Volgend besta? Van den 14 November 1823, No. 14. Residentie Japara en Tuana.
 • Jaarlijks Verslag van de (word) kommissie van Landbour in de Residentie Japara in Tuana over den Jare 1830.
 • Residentie Japara Kultuur verslag van het Jaar 1860. Koffij kultuur.
 • Algemeen Verslag van de residentie Japara over den Jare 1844.
 • Residentie Japara Kultuur verslag over 1859. (word) diensten.
 • Residentie Japara. Kultuur Verslag van 1862. Aantooning van de ??itkomsten der Rijst Kultuur.
 • (hand-marked) Algemeen Jaarlijks Verslag 1839, Jepara.
 • Residentie Japara en Toana. Algemeen Jaarlijksch Verslag over de Jaren 1830 en 1832. Volgene beslacht van den 14 November 1823 No. 14, en naden Bestuik van den 21 Februar 1833 No. 1.
 • Rapport der gedane Insoectie der werkzaamheden en Resultaten der Kultures in de Residentie Japara over de jaren 1834 en 1835.
 • Politiek verslag der residentie Japara over het jaar 1859.
 • Inspectie berigt over de Residentie Japara gedaan in de maanden Mei, Juni, Julij en Augustus 1838.
 • (hand-marked) Algemeen Jaarlijks Verslag Jepara 1857.
 • Algemeen Verslag van de Residentie Japara over den Jare 1848.

Box 14: Jepara

 • Residentie Japara. Oogst Jaar 1852. Beknopt Verslag ter aanwulling van de aantooming der Uitkomsten van de Nopal-kultuur en de Cochenille-teelt.
 • Algemeen Verslag van de Residentie Japara over het Jaar 1850. Eerste Afdeeling.
 • Residentie Japara. Oogstjaar 1854. Beknopt verslag ter aanvulling van de aantooning der uitkomsten van de Suikerkultuur.
 • Algemeen verslag der residentie Japara over het jaar 1859.
 • Algemeen Verslag der Residentie Japara over het jaar 1862. Eerste Afdeeling.
 • Residentie Japara. Kultuur verslag over 1860. Natoen kultuur.
 • Residentie Japara. Kultuur verslag over 1860. Tabak kultuur.
 • Algemeen Jaarlijksch Verslag over den Jare 1833. Volgens Beslu?t over den 14 November 1823 No. 14 en nader Beslu?t van den 21 Februari 1833 No. 1.
 • Algemeen Verslag van de Residentie Japara over het jaar 1851.
 • Algemeen Verslag van de Residentie Japara over het Jaar 1849. Eerste Afdeeling.
 • Residentie Japara. Kultuur verslag van 1862. Rijstkultuur en tweede gewassen,
 • Residentie Japara. Kultuur verslag van 1862. Suiker kultuur.
 • (hand-marked) Politiek Verslag 1861 Jepara.
 • (hand-marked) Algemeen Jaarlijks Verslag 1853 Jepara.
 • Residentie Japara. Kultuur Verslag over 1860. Landrente en belasting op het Bedrij?
 • Algemeen verslag der Residentie Japara over het jaar 1869.
 • Algemeen verslag der Residentie Japara over het Jaar 1867.
 • Residentie Japara. Kultuur verslage over 1862. Landrente en belasting op het Bedrij?.
 • Algemeen Verslag der Residentie Japara over het Jaar 1866. Eerste Afdeeling.
 • (hand-marked) Algemeen Jaarlijks Verslag Jepara 1860.
 • (hand-marked) Politiek Verslag Jepara 1857.
 • Residentie Japara. Oogstjaar 1854. Beknopt Verslag ter aanvulling van de aantoonings der Uitkomsten van de Koffijkultuur.
 • Residentie Japara  en Toana. (hand-marked: Financien 214).

Box 15: Cheribon

 • Overrigt van den Staat van Landboun in de Residentie Cheribon. 1829.
 • Politiek Verslag der Residentie Cheribon over het jaar 1856.
 • Politiek Verslag der Residentie Cheribon over het jaar 1864.
 • Folder: HW Annual Reports, etc. Cirebon.
 • Raport van der Staat de Koffij Kultuur in de Residentie Cheribon en omtien? Al het ge? Tat den bilanzijke ?ak betrekking haft gedend als Resident (word) (word) 20 Aug. 1826.
 • Verslag van de gehoudene Inspectie der Kultures in de Residentie Cheribon over het Jaar 1834.

Box 16: Kediri

 • Folder: HW Annual Reports Kediri
 • Residentie Kadirie (1832)
 • Algemeen verslag der Residentie Kedirie over den Jare 1867.
 • Residentie Kediri Algemeen verslag over het Jaar 1848.
 • Residentie Kediri Algemeen Verslag 1850.
 • Algemeen verslag der Residentie Kedirie (1862).
 • Politiek Verslag der Residentie Kedirie over den Jare 1860.
 • Politiek Verslag der Residentie Kedirie over het Jaar 1870.
 • Politiek Verslag der Residentie Kedirie over 1865.
 • Residentie Kedirie (1844). Eerste Afdeeling.
 • Kultuur Verslag over het Jaar 1844.
 • Politiek Verslag der Residentie kediri over 1855.
 • Algemeen Verslag Residentie Kediri over 1853. Eerste Afdeeling.
 • Algemeen Verslag der Residentie Kediri over 1857. Eerste Afdeeling.
 • Inspectie berigt, over de Residentie Kedirie, gedaan in de maand Mei 1839.

Box 17: Besuki

 • Folder: HW Annual Reports Besuki
 • Nota. (hand-marked ADK 1394)
 • Algemeen Verslag van de Residentie Bezoekie over het jaar 1840.
 • Korte Opgave. Der door (word) genomen maatregeten en daargestelde veranderengen gedurende ??ijn Bestuur in de Residentie Besoeki en Banjoewangie, en zulks naar aanleiding der vastgestelde ??palingen welker aan zijn ?k minder doelmulig het geondeeld en die in de nevinsg??nde Nota ?aan ?mschreven. (1829)
 • Nota. Het staat my nog bevendig voor den geest, dat de landstreek Panaroekam behoorende tot ket Regentschap Besoeki en tot ket de Residentie van dien naam, gekeel woest en onbevolkt was, terwijl men thans in hetzelve teld p.m. 35,000 zielen, die aan landrenten ? Jaars opbrengen….. (1829)
 • Residentie Bezoekie en Banjoewangie. Jaarlijksch Verslag (1828).
 • (hand-marked) Nota om trent de aangelegenheden en Roedanig heid van de Koffij in de residentie Bezoekie. 1855.
 • Politiek Verslag der Residentie Bezoekie over het jaar 1865.
 • Afschrift. Kort verslag van den politieken en konsmischen ?oestand der residentie Banjoewangi ?eder?  (word) December 1872.
 • Assistent Residentie Banjoewangie Lijde wormen teelt, Nopalkultu…. Statistieke opgew??an Be…. (only half title showing on back page)
 • Residentie Besoeki. (handmarked: financien 214)
 • (hand-marked) Nominatieve Staat Europeesche Bevolking 1853.

Box 18: Banyumas

 • Algemeene Opgaven. (hand-marked: Statistiek van Banjoemaas 1836?)
 • Algemeen verslag der Residentie Banjoemaas, over 1832. Eerste Afdeeling. Algemeen Bestuur.
 • Verslag van de gedane Opname betrekkelijk de Heeren diensten in de Residentie Banjoemaas. (1837)
 • Algemeen Verslag der Residentie Banjoemaas over 1836. Eerste Afdeeling.
 • Algemeen Verslag der Residentie Banjoemaas 1835. Eerste Afdeeling.
 • Algemeen Verslag der Residentie Banjoemaas 1835. Eerste Afdeeling. (seems to be the same content as previous but different writing)
 • Banjoemaas, den 29 Ausgusts 1836. No 671.
 • Banjoemaas (1832).
 • Fabaks kultuur. Residentie Banjoemaas. Algemeen Verslag der Fabaks kultuur over het Jaar 1838.
University Library
Address

Barr Smith Library
South Australia 5005
Australia

Contact

Phone: +61 8 8313 5224
special.collections@adelaide.edu.au